Spotkania przedstawicieli PZD z Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawie niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym – 21.03.2024

Co w działkowcu – 04.2024r
21 marca 2024
Raport Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  
25 marca 2024

W dniu 21 marca 2024 r. delegacja Polskiego Związku Działkowców (PZD) spotkała się z Panem Krzysztofem Hetmanem – Ministrem Rozwoju i Technologii, aby omówić niekorzystne przepisy o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu ROD.

Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli radcy prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD. Ze strony parlamentarnej udział wziął Pan Poseł Krzysztof Paszyk (przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL-TD), który zorganizował spotkanie z Ministrem. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Kinga Kołodziejczak (rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego PSL-TD).

Głównym tematem spotkania było przedstawienie postulatów o zmianę niedawno przyjętych przepisów o planowaniu przestrzennym, które rodzą zagrożenia dla istnienia wielu ROD. Chodzi o kontrowersyjne przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Jednoznaczne negatywne stanowisko środowiska polskich działkowców wobec tych regulacji przedstawił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Przypomniał, że drastycznie ograniczają one możliwości ujawnienia ROD w przyszłych planach miejscowych. W efekcie tworzą warunki do wykluczenia większości ogrodów z tych planów, co byłoby równoznaczne z przeznaczeniem ich do likwidacji. Taki los mógłby spotkać nawet 60% ROD, które nie zostały uwzględnione w obowiązujących obecnie planach. Dlatego też Prezes Kondracki zaapelował do Ministra o nowelizację rozporządzenia, powołując się przy tym na setki zbiorowych stanowisk i protestów, w których działkowcy nawołują do modyfikacji przepisów.

W trakcie spotkania Pan Minister wykazywał duże zainteresowanie rozmaitymi aspektami przedstawionego problemu. Z tego względu szczegółowe wyjaśnienie prawne przedstawił mec. Piech. Przede wszystkim wytłumaczył, dlaczego sytuacja planistyczna ROD przekłada się bezpośrednio na kwestię likwidacji ROD i wywłaszczania działkowców na cele komercyjne, a także uzasadnił zarzut, że rozporządzenie w obecnym kształcie zagraża bezpieczeństwu ROD. W efekcie zaprezentował i objaśnił zmiany w rozporządzeniu postulowane przez PZD, których efektem byłoby zniesienie zagrożeń wynikających dla ROD z obecnie obowiązujących przepisów,

Postulaty PZD wsparł Pan Poseł Paszyk, który podkreślił konieczność otoczenia ROD szczególną ochroną, zwłaszcza w kontekście licznych zagrożeń związanych z zakusami na grunty zajęte przez działkowców.

Podczas spotkania poruszono również inne ważne zagadnienia. W szczególności Prezes PZD zwrócił uwagę na  kwestię opracowania kolejnych programów, które umożliwią wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy na wsparcie modernizacji ROD. Podkreślono przy tym  znaczenie konsultacji ze stroną społeczną takich programów jeszcze na etapie ich opracowywania. Przy tej okazji Prezes Kondracki przekazał Ministrowi Raport z realizacji przez PZD w latach 2022 -2023 pierwszego programu, w którym projekty inwestycyjne w ROD finansowano z grantów unijnych.

Powyższe argumenty i postulaty z uwagą wysłuchał Pan Minister, który podziękował za spotkanie, obiecał zajęcie się sprawą rozporządzenia oraz zadeklarował dalsze kontakty w tym temacie.

Godzinne spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Poważne potraktowanie przedstawionego zagadnienia przez Pana Ministra Hetmana oraz przychylny stosunek Pana Posła Paszyka dla postulatów PZD pozwalają mieć nadzieję na pomyślne załatwienie przedmiotowego problemu. Pozytywny finał tej sprawy byłby przede wszystkim korzystny dla ponad milionowego środowiska polskich działkowców, którzy korzystają z tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych.

 

PZD będzie informować o dalszych działaniach i decyzjach w tej sprawie.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na www.pzd.pl.

 

 BIURO PRAWNE PZD