Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Minister Rozwoju i Technologii w sprawie projektu rozporządzenia dot. sporządzania planów ogólnych gmin – 07.12.2023