Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie – 24.11.2023

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie potrzeby zabezpieczenia praw działkowców w aktach wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 23.11.2023
23 listopada 2023
Stanowisko Okręgowej Rady w Częstochowie z dnia 24.11.2023 w sprawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.
28 listopada 2023

W dniu 24.11.2023 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie . Frekwencja na posiedzeniu  wyniosła 76% .

Prezes Okręgu omówił zagrożenia dla ROD wynikające z projektu rozporządzenia które nie uwzględnienia ROD we wszystkich strefach planistycznych oraz poinformował o planowanej reorganizacji struktur związku. Przedstawił również informację o zakończeniu przez ROD  wszystkich zadań realizowanych w ramach grantu z ARiMR oraz poinformował o otrzymanych przez ROD dotacjach z Urzędu Miasta w Częstochowie i Blachowni  . Główna Księgowa OZ przedstawiła działalność trzech  OFK i aktualne potrzeby ośrodków  .Prezes poinformował o końcowym procesie likwidacji części ROD Malwa w Częstochowie  oraz rozpoczęciu  kolejnej   częściowej likwidacji ROD Elanex w Częstochowie .

Okręgowa Rada przyjęła  Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie uwzględniającym Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych  .

Okręgowa Rada  podjęła Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu zmarłego członka Okręgowej Rady  P. Tadeusza Ciechana .

Prezes OZ

Grzegorz Tasarz