Stanowisko ROD Sarenka w Częstochowie dot. zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.