Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie – 13.06.2023

INFORMACJA – 06.06.2023
6 czerwca 2023
Konkurs krajowy „Inwestycje ekologiczne w ROD” – 16.06.2023
19 czerwca 2023

INFORMACJA   Z  POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie.

 

W dniu 13 czerwca  2023 r. o godz. 11.00 odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Działkowców.

Frekwencja wyniosła 59 %.  W posiedzeniu uczestniczyła również  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Katarzyna Olejniczak -Szuster oraz  Główna Księgowa  – Teresa Dobosz.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu – Grzegorz Tasarz.

W części merytorycznej posiedzenia Prezes omówił bieżące sprawy PZD. Omówiono realizację zadań  grantowych z ARiMR . Przedstawiono harmonogram kontroli ROD na rok 2023 . Narada zdaniem uczestników była bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie i merytorycznie.

 

W trakcie posiedzenie podjęto n/w uchwały :

1/ zatwierdzenie  zbiorczego sprawozdania finansowego wraz z bilansem ROD   za 2022 r.

2/ zatwierdzenie  zbiorczego preliminarza finansowego ROD  na 2023r.

3/zatwierdzenie sprawozdania z Walnych Zebrań w ROD odbytych w 2023r.

Prezes OZ – Grzegorz Tasarz