Informacja prasowa ROD „Sielanka” w Lublińcu – realizacja grantu z ARiMR- 30 marca 2023 roku

ZAWIADOMIENIE.
30 marca 2023
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z dnia 4 kwietnia 2023 r. – 04.04.2023
5 kwietnia 2023

OSTATNI ETAP PRAC

NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
„SIELANKA” W LUBLIŃCU

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OTRZYMANYM DOFINANSOWANIEM
Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” w Lublińcu rozpoczął ostatni etap prac związanych z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku.

Na ostatni etap prac związanych z dofinansowaniem składa się m.in. zakup hoteli dla owadów, karmników i budek lęgowych, obecnie trwają prace nad tworzeniem i odnawianiem zieleni, zazielenianiem roślinami miododajnymi oraz utworzeniem łąki kwietnej, jak również tworzeniem miejsc schronienia i zimowania dla jeży.

W ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku, na przełomie 2022/2023 roku zrealizowane zostały już m.in. prace związane z geodezyjnym z pomiarem zagospodarowania ROD oraz infrastrukturą  dla użytku wspólnego: zakupiono kompostowniki, zamontowano toalety, plac zabaw dla dzieci, jak również urządzenia siłowni plenerowej.

Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Kiełtyka – Prezes ROD „SIELANKA” w Lublińcu tel. 886 842 854
mail: rodsielankalubliniec@pzd.pl