Realizacja grantu w ramach programu 'Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie Ogrodów Działkowych”

Dotacje Związkowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych udzielone w IV kwartale 2022 roku – 16.01.2023
16 stycznia 2023
Rodzinne Ogrody Działkowe znów otrzymają wsparcie.
27 stycznia 2023

Informacja prasowa ROD „Sielanka” w Lublińcu

Data: 18 stycznia 2023 roku

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SIELANKA” W LUBLIŃCU
REALIZUJE PRACE ZWIĄZANE Z OTRZYMANYM DOFINANSOWANIEM
Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 

Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” w Lublińcu realizuje prace związane
z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku.

W ramach zadania zrealizowano m.in. zakup kompostowników, wykonano prace związane z geodezyjnym pomiarem zagospodarowania ROD i infrastruktury dla użytku wspólnego. Obecnie trwają prace przy montażu placu zabaw dla dzieci, jak również urządzeń siłowni plenerowej oraz toalet.

Kolejny etap prac będzie związany z zakupem hoteli dla owadów, karmników i budek lęgowych, tworzeniem i odnawianiem zieleni, zazielenianiem roślinami miododajnymi oraz utworzeniem łąki kwietnej, jak również tworzeniem miejsc schronienia i zimowania dla jeży.

Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Kiełtyka – Prezes ROD „SIELANKA” w Lublińcu tel. 886 842 854
mail: rodsielankalubliniec@pzd.pl