Informacja w sprawie Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 30.12.2022

Informacja o pracy biura OZ.
20 grudnia 2022
DGCS PZD System zmiany styczeń 2023 – 03.01.2023
3 stycznia 2023

W dniu 30 grudnia br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał komunikat w którym poinformował, że dzień 31 grudnia 2022 roku jest ostatnim dniem naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Poniżej załączamy treść całego komunikatu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy—rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych2

KZ