OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA – Częstochowa 27.08.2022

Ogrodowe Dni Działkowca w ROD Przyjaźń w Częstochowie .
29 sierpnia 2022
Lista rankingowa ARiMR – I etap konkursu – 02.09.2022
5 września 2022

Szanowni  Działkowcy

Zaproszeni Goście

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 spotykamy się dzisiaj aby świętować obchody Okręgowych Dni Działkowca w Okręgu częstochowskim . Tradycją jest, że działkowcy spotykają się aby uczcić trud ludzkich rąk i pochwalić się osiągniętymi plonami. Tak samo jest dzisiaj.

Rok 2020 podobnie jak rok 2021 ze względu na panującą pandemię był rokiem trudnym w działalności całego związku. Pomimo tych trudności Okręgowa Rada PZD w Częstochowie, Okręgowy Zarząd oraz poszczególne Zarządy ROD realizowały postanowienia statutu PZD.

Należy podkreślić powołanie w roku 2021  3 ośrodków finansowo-księgowych w Częstochowie, w Lublińcu i Blachowni, które służą naszym ogrodom.

W ubiegłym roku Polski Związek Działkowców obchodził swoje 40-lecie. Jubileusz był obchodzony nie tylko w formie  propagandowej / plakaty, informatory, broszury itp./ Odbyło się 5 uroczystych spotkań, na których wręczono medale 40-lecia PZD. W maju odbyło się zdalne, uroczyste  posiedzenie Krajowej Rady.

Szanowni mieszkańcy działkowcy

Idea ogrodnictwa działkowego towarzyszy naszemu społeczeństwu od ponad 120 lat i nadal służy mieszkańcom naszych miast i osiedli, szczególnie tym, dla których ten sposób spędzenia wolnego czasu jest sposobem na życie.

Ogrodnictwo działkowe to nie tylko relaks i odpoczynek po trudach pracy zawodowej, możliwość zbierania pożytków z ciężkiej pracy własnych rąk ale przede wszystkim miejsce spotkań rodzinnych, przyjaciół, czy w końcu miejsce pierwszego kontaktu najmłodszego pokolenia naszych wnuków z przyrodą.

Po prostu ogrodnictwo działkowe to sposób na życie dla kilku milionów Polskich rodzin korzystających z tego daru.

Aby ruch ogrodniczy mógł realizować swoje zadania i programy konieczna jest odpowiedzialna praca w setek tysięcy społecznych działaczy dzięki, którym jest możliwy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie i zasługi Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego za okazane wsparcie finansowe dla wielu naszych ogrodów, które podjęły się realizacji inwestycji bądź remontu ogrodowej infrastruktury.

Słowa podziękowania kieruję także do Pana Prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zbigniewa Niesmacznego,, wszystkich radnych za udzielenie dotacji celowych dla ogrodów w kwocie 100 tyś zł.

Należy podkreślić, iż w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach .W tym roku Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski przyznał dotację dla dwóch ogrodów: ROD. Mickiewicza i ROD. Metalurg w kwocie 71 600 zł, za co również dziękuję.

W bieżącym roku został ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pod tytułem  “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez  wsparcie ogrodów działkowych”

Nasz Okręg przystąpił do tego programu.  Kilka ogrodów złożyło wnioski lub są w trakcie jego przygotowania w celu uzyskania grantu w kwocie do 100 000 zł ze środków unijnych na modernizację ROD.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych kilka ogrodów obchodzi swoje jubileusze i tak ROD” Wypalanki” obchodzi 40-lecie, ROD ”.Sarenka”  30-lecie..

Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze uroczystości, jak i te obchodzone w poszczególnych miastach,  gminach czy ogrodach na terenie całego kraju są okazją do zaprezentowania dorobku ludzi ogrodnictwa działkowego, jego historii i tradycji oraz potencjału wszystkich mieszkańców gmin oraz lokalnych społeczności podkreślającego ponadczasowy dorobek ogrodnictwa działkowego.

Każdy najmniejszy jubileusz jest również okazją do podziękowań dla tych którzy poświęcają swój cenny czas dla innych. Również my będziemy dziękować wszystkim tym, którzy od wielu lat kultywują tradycje ogrodnictwa działkowego na naszym terenie. Tym, którzy poprzez swoją działalność pomagają w utrzymaniu ogrodniczej infrastruktury oraz władzom samorządowym, bez których realizacja wielu celów nie byłaby możliwa.

Szanowni uczestnicy

Zapraszam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości a w szczególności gości zaproszonych do odwiedzenia naszego stoiska, na którym prezentowane są wydawnictwa naszego związku. Ogrody prezentują swój dorobek jak również historię i tradycje ogrodnictwa działkowego w Częstochowie. Zapraszam do konsumpcji wypieków przygotowanych przez nasze działkowiczki na dzisiejsze uroczystości dla Was mieszkańców Częstochowy. Jestem przekonany, że taka prezentacja naszego dorobku podczas bezpośrednich spotkań działkowców z mieszkańcami przyczyni się do lepszego postrzegania ogrodów działkowych w społeczeństwie.

Szanowni państwo

Pozwólcie, że na zakończenie szczególne słowa podziękowania skieruję do Prezydenta miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka za objęcie patronatem honorowym dzisiejszych obchodów Okręgowych Dni Działkowca. Dziękuję władzom Miasta Częstochowy za pomoc organizacyjną dzisiejszej uroczystości. Słowa podziękowania kieruję pod adresem obecnych tu samorządowców, radnych, którzy zaszczycili swoją obecnością dzisiejsze uroczystości.

Raz jeszcze zapraszam wszystkich do korzystania z przygotowanego dla Państwa poczęstunku, a także do udziału w uroczystościach artystycznych przygotowanych przez wydział Kultury Urzędu Miasta.

Dziękuję za uwagę.

Grzegorz Tasarz

Prezes OZ