Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie .

Sprawdź jakie rośliny wymagają jeszcze zasilenia – live „Nawożenie roślin konieczne teraz” już 9 czerwca o 13:00
3 czerwca 2022
SZKOLENIA – ONLINE – ARiMR .
7 czerwca 2022

Informacja z Posiedzenia Okręgowej Rady PZD  w Częstochowie.

W dniu 06.06.2022 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie . Frekwencja wyniosła 77%. Minutą ciszy uczczono śmierć członka Okręgowej Rady .

W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej     Katarzyna Olejniczak-Szuster , Główna Księgowa Okręgu P. Teresa Dobosz ,

Inspektor d/s terenowych – Barbara Czajkowska .

Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ -Grzegorz Tasarz .

W części merytorycznej Prezes przedstawił informacje z narady odbytej w dniu 01.06.22 w Warszawie dotyczącej możliwości pozyskania przez ROD środków unijnych z ARiMR w ramach programu ‘Rozwój Zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych „ .

Inspektor ds. terenowych przedstawiła jakie zadania inwestycyjne w ROD mogą być realizowane i finansowane w ramach projektu .

Omówiono udział Okręgu w Dniach Częstochowy .

Główna księgowa przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za rok 2021 oraz zbiorczy preliminarz na 2022.  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z kontroli zbiorczych sprawozdań i preliminarzy.

W trakcie posiedzenia podjęto 6 uchwał  . Uchwały zostały podjęte jednogłośnie . Narada została dobrze i merytorycznie przygotowana.

Prezes OZ

Grzegorz Tasarz