Drugi nabór wniosków o środki z budżetu województwa śląskiego dla ROD.

ROD z Okręgu częstochowskiego – uroczyste wręczenie czeków.
31 marca 2022
Jak ciąć drzewa i krzewy owocowe – live 7 kwietnia godz. 14.00.
1 kwietnia 2022

Informujemy, iż do 31 maja br. trwa II nabór wniosków o przyznanie środków z budżetu województwa śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach refundacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej.

 

Wnioski można składać osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30) lub nadsyłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  1. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi

50 000,00 zł

Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na:

  • prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,
  • melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne,
  • zbiorniki wody deszczowej,

znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Formularz wniosku znajduje się w załączniku oraz dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/procedura-urzedowa-w-zakresie-pozyskania-srodkow-budzetu-wojewodztwa-na-podstawie-ustawy-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych.html

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod numerami telefonów:

32 77 44 801; 33 48 53 291, 34 39 01 252. Małgorzata Sobol Główny Specjalista Referat ds. obsługi PROW

Referat ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz łowiectwa

   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Terenów Wiejskich

  1. Ligonia 46, 40-037 Katowice