Apel KZ PZD do działkowców z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w PZD – 01.02.2022