Informacja w sprawie opłaty partycypacyjnej i składki członkowskiej w 2022 r.

Mój Ogródek organizuje -Internetowe spotkanie z wykładowcą z SGGW dr hab.Ewą Skutnik.
23 grudnia 2021
ROD Tysiąclecie zakończył inwestycje .
31 grudnia 2021

Informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Krajową Radę PZD, zawartymi w Uchwale nr 1/XII/2021 w sprawie wysokości i podziale składki członkowskiej w PZD w 2022 r. oraz Uchwale nr 2/XII/2021 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 r., wysokość składki członkowskiej wynosić będzie w 2022 r. 6 zł, a w przypadku małżonków wspólnie użytkujących działkę po 3 zł. Natomiast wysokość partycypacji w 2022 r. wynosić będzie 10 gr od metra kwadratowego użytkowanej działki.

OZ Częstochowa