Spotkanie Prezesów ROD w Częstochowie z Naczelnikiem Centrum Usług Komunalnych P. Łukaszem Kotem.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.
23 listopada 2021
Wsparcie Miasta Częstochowy dla ROD .
1 grudnia 2021

 

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Okręgowego Zarządu odbyło się   spotkanie Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Częstochowie z Naczelnikiem Centrum Usług Komunalnych Panem Łukaszem Kotem .   Spotkanie odbyło się z inicjatywy Naczelnika CUK . Prezesi ogrodów mieli możliwość przedstawienia   swoich doświadczeń  dotyczących gospodarki odpadami na terenie ogrodu . Zgłaszali swoje uwagi i przedstawiali problemy z jakimi spotykają się w związku z dzikimi  wysypiskami na terenach przylegających do ogrodów , brakiem segregacji przez użytkowników działek  i również zdarzającymi się    nieterminowymi odbiorami śmieci przez firmy wywozowe. Naczelnik Centrum Usług Komunalnych wyjaśniał , że fakt posiadania 5 frakcji śmieci segregowanych wynika z obowiązującej ustawy . Obowiązek posiadania przez ROD pojemników na bio -odpady również wynika z ustawy  , która zwolniła z ich posiadania właścicieli domków jednorodzinnych nie zwolniła natomiast Rodzinnych Ogrodów Działkowych . Zapewnił również o stałych działaniach CUK zmierzających do lepszej jakości świadczonych usług np. poprzez wprowadzanie systemu komputerowego umożliwiającego szybsze reagowanie na zgłaszane przez ROD zmiany w deklaracjach .

Prezes Okręgowego Zarządu podziękował za merytoryczną dyskusję i wyczerpujące odpowiedzi Panu Naczelnikowi Centrum Usług Komunalnych Łukaszowi Kotowi  oraz materiały szkoleniowe dla Ogrodów dotyczące prawidłowej segregacji odpadów   .

OZ Częstochowa