Dyplom konkursowy dla działkowców z ROD Tysiąclecie w Częstochowie.

„ROD 40-lecia PZD”.
24 września 2021
Uroczyste Obchody Dnia Działkowca – 30.09.2021
30 września 2021

Konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD ” rozstrzygnięty!!! –

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłosił konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Konkurs, który zorganizowany został w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia PZD, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Zaś celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Uchwałą nr 212/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Krajowy Zarząd PZD zgodnie z Regulaminem konkursu powołał komisję konkursową, której przewodniczył Pan Edward Galus-Członek Krajowego Zarządu PZD. Komisja konkursowa, która obradowała 20-21.07.2021 r. dokonała zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu oceny i analizy 65 zgłoszeń do konkursu, a następnie  przedstawiła Krajowemu Zarządowi PZD swoje rekomendacje.

Na posiedzeniu w dniu 27.08.2021 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 244/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Krajowy Zarząd PZD zdecydował o przyznaniu:

Miejsca I – Państwu Zofii i Kazimierzowi Pala, którzy użytkują działkę w ROD „Bielany” w Krakowie. Zwycięzcy konkursu zdobyli maksymalna liczbę punków – 100/100. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  4 000 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym.

Miejsca II – Państwu Mariannie i Zbigniewowi Grabarczykom, którzy są użytkownikami działki w ROD im. Kaprala Benedy w Bydgoszczy. Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  3 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie II miejsca w konkursie krajowym.

Miejsca III – Pani Annie Gwardiak, która użytkuje działkę w ROD „Pszczółka” w Wysokiem MazowieckiemZa zajęcie III miejsca, uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  2 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie III miejsca w konkursie krajowym.

Krajowy Zarząd PZD przyznał również 8 wyróżnień:

  1.      Marzena i Grzegorz Lompert – działka w ROD „Marysieńka” w Gniewie;
  2.      Barbara i Zbigniew Wyżga – działka w ROD „Podgórze” w Krakowie;
  3.      Józef Waligóra – działka w ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu;
  4.      Katarzyna Tereszkiewicz – działka w ROD „Energetyk, Górnik, Nauczyciel” w Warszawie;
  5.      Irena i Edmund Derwich – działka w ROD „Na Zboczu” w Śremie
  6.      Regina i Waldemar Stasik – działka w ROD „Witaminka” w Pyskowicach;
  7.      Monika i Wiesław Szada-Borzyszkowscy – działka w ROD im. E.Gierczaka w Koszalinie;
  8.      Leokadia Wojtowicz – działka w ROD „Słoneczny Stok” w Wieliczce.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie oraz otrzymane wyróżnienia.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane również w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych PZD.

 

Anna Mioduszewska