Obradował Krajowy Zarząd PZD .

Październikowy Mój Ogródek już w sprzedaży !
20 września 2021
„ROD 40-lecia PZD”.
24 września 2021

Obradował Krajowy Zarząd PZD – 24.09.2021

W dniu 23 września 2021 r. Krajowy Zarząd PZD obradował na swoim kolejnym  zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Obrady rozpoczęły się oceną przebiegu narady prezesów, dyrektorów biur i głównych księgowych Okręgów PZD, która odbyła się w dniu 7 września br. Prezes PZD podsumował naradę jako potrzebną i dobrze przygotowaną merytorycznie obejmującą priorytetowe zagadnienia, którymi obecnie zajmują się struktury Związku. Krajowy Zarząd PZD uznał za koniecznie w najbliższym czasie zorganizować narady tematyczne dla poszczególnych grup pracowników biur okręgów: dyrektorów, księgowych o, inspektorów ds. inwestycji, inspektorów terenowo-prawnych, instruktorów ogrodniczych.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny Komisji Konkursowej  rozstrzygnął  konkurs krajowy pn. „ROD 40-Lecia PZD”, który był częścią uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD i przeznaczony dla wszystkich ogrodów PZD. Na konkurs wpłynęły 54 zgłoszenia z 18 okręgów Wszystkie zgłoszenia zaopiniowane zostały przez Okręgowe Zarządy PZD, które dokonały własnej oceny osiągnięć i działań ROD. Komisja konkursowa szczegółowo zweryfikowała i oceniła wszystkie zgłoszenia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu i przedstawiła ocenę oraz propozycję rozstrzygnięcia Krajowemu Zarządowi. Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu przedstawione zostały w Komunikacie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD”.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD „Niedźwiadek” w Łukowie, ROD „Wiarus” w Warszawie, ROD „Ostoja” w Pruszkowie, likwidacji części ROD im. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu oraz ustanowienia służebności przesyłu w ROD „Jedność” w Nakle nad Notecią i „Meblarz” w Jarocinie.

W ramach swoich statutowych kompetencji Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał OZ i podjął uchwały w tym zakresie w sprawach dotyczących ROD „Oaza” w Kukowie (Okręg Podlaski) oraz ROD „Przodownik” w Zielonej Górze pozostawiając w mocy zaskarżone uchwały.

 

ZRS