Stanowisko Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Stanowisko ROD Tysiąclecie.
9 lipca 2021
Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
12 lipca 2021

STANOWISKO

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU i OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ w Częstochowie

 

w sprawie :  kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych w 2021r.

 

Okręgowy Zarząd i Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie zwraca się do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych , które nie zgłosiły terminów walnych zebrań o jak najszybsze ich zorganizowanie. Z niepokojem obserwujemy informacje o grożącej nam czwartej fali epidemii , która może wystąpić już na przełomie sierpnia i września . Odbycie walnych zebrań jak najszybciej pozwoli na zapewnienie płynności finansowej  ROD.

Prosimy te zarządy , które nie podjęły decyzji o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku i powiadomienie Okręgu  w celu zapewnienia obsługi przez przedstawicieli z Okręgu do 17 lipca.

Zgodnie z decyzją władz krajowych tegoroczna kampania  powinna zakończyć się 31 sierpnia .

Jednocześnie przypominamy , że obowiązujące normy sanitarne pozwalają na organizację zebrań do 150 osób na otwartej przestrzeni z zachowaniem 1,5 m dystansu między uczestnikami , z maskami . Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych .

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna                                                                  Okręgowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców                                                Polskiego Związku Działkowców

 

 

Częstochowa 12.07.2021