Krajowa Rada PZD w sprawie przyszłości ROD i PZD.

Zarządy ROD .
30 czerwca 2021
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD.
8 lipca 2021

http://pzd.pl/artykuly/25460/188/Uchwala-nr-2-IX-2021-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-28-czerwca-2021-roku-w-sprawie-przyszlosci-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-i-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow.html