Uchwała Krajowej Rady w sprawie Jubileuszu 40-lecia PZD.