Posiedzenie Okręgowej Rady.

Komunikat Krajowego Zarządu.
31 maja 2021
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.
1 czerwca 2021

Info z Rady

INFORMACJA   z  POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie

 

W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Działkowców.

Frekwencja wyniosła 75 %.  W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Józef Kamizela i Główna Księgowa Okręgu  – Teresa Dobosz.  Posiedzenie odbyło się z zachowaniem przepisów dotyczących organizowania spotkań w czasie pandemii.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu – Grzegorz Tasarz.

W części merytorycznej posiedzenia omówił bieżące sprawy PZD, w tym uroczyste (zdalne) posiedzenie Krajowej Rady PZD odbyte w dniu 6 maja br. poświęcone głównie jubileuszowi 40-lecia PZD. Jubileusz 40-lecia powstania PZD będzie omawiany na Walnych zebraniach sprawozdawczych
w ROD. Poinformował również o zorganizowanej w dniu 11 maja br.  z inicjatywy Wydziału Organizacyjno-Prawnego PZD (zdalnej) naradzie z radcami prawnymi zatrudnionymi w okręgach.

Narada zdaniem uczestników była bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie i merytorycznie.

Wskazanym byłaby ich cykliczna organizacja np. 2-3 razy w roku.

W trakcie posiedzenie podjęto n/w uchwały:

1/ zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD z działalności w 2020 r;

2/ zatwierdzenie zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2021r.

Opracował:
Sekretarz Okręgowego Zarządu PZD                Andrzej Szczepański