Przesłanie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej -40 lat istnienia PZD.