Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie .

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa.
7 kwietnia 2021
Komunikat Krajowego Zarządu .
26 kwietnia 2021

W dniu 09 kwietnia  2021 roku o godz. 10:00 odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Okręgowej Rady okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Działkowców w 2021 roku.

Frekwencja wyniosła 66,6%. Prezes Okręgu przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu; członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Na Pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady uzupełniono skład Okręgowego Zarządu  . Nowym członkiem OZ został Pan Andrzej Szczepański  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w ROD Konopnickiej w Dźbowie .

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Okręgowego Zarządu  PZD, a także preliminarz i plan pracy na rok 2021.

W trakcie I posiedzenia Okręgowej Rady podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie uzupełnienia składu Okręgowego Zarządu PZD.
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Okręgowego Zarządu za 2020 rok
  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD za 2020 rok
  4. w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego Okręgowego Zarządu na 2021 rok
  5. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgu na rok 2021
  6. Przyjęto rezygnację z funkcji sekretarza OZ PZD.
  7. Powołanie komisji ds. Rozwoju ROD.
  8. Powołanie komisji ds. obchodów 40 lecia PZD.

oraz stanowisko:

  1. w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Prezes

Grzegorz Tasarz