Stanowisko Kolegium Prezesów w Lublińcu .

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU .
27 października 2020
KOMUNIKAT .
2 listopada 2020

Działkowcy, jak mało która grupa społeczna w Polsce cenią i dbają o wodę. Trudno zrozumieć w tym kontekście, dlaczego to właśnie działkowa społeczność ma płacić tak wysoką cenę za wdrażanie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy !?!

Bez niej nie byłoby upraw, ogrodów, zielonych płuc naszych miast. Coraz bardziej odczuwamy w Polsce niedobory wody. Ta prawda coraz dotkliwiej przypomina o sobie w ciągu ostatnich lat gdy nie raz, z żalem przychodzi nam patrzeć na uschnięte, a nierozwinięte jeszcze pąki kwiatów na działkowych rabatach, na niewykształcone, a już suche zawiązki owoców. I to właśnie działkowcy, z największą radością przyjmują starania rządzących by susza przestała się w Polsce boleśnie dawać we znaki jej mieszkańcom.

To właśnie tereny ogródków, także w Lublińcu są obszarem gdzie od lat najchętniej wykorzystuje się efekty inwestycji melioracyjnych, a retencja najszybciej, z teorii zmienia się w codzienną praktykę. W tym kontekście nie możemy zgodzić się na rozwiązanie nakładające w efekcie obowiązek uiszczania komercyjnych stawek za korzystanie z podziemnych pokładów wodnych na terenach ROD. Pomysł, zawarty w projekcie wspomnianej ustawy jest tym bardziej szokujący dla naszej społeczności, że nie korzystamy na naszych działkach z głębokich, najbardziej wartościowych pokładów wody, ale wykorzystujemy tu, znacznie mniej cenne, nieuzdatnione wody podskórne. Dodatkowo, woda z której korzystamy dla zasilenia upraw, w naturalny sposób powraca do zasobów w tym, zamkniętym przecież naturalnym obiegu.

Nie tylko działkowcy na swoich poletkach są troskliwymi strażnikami wodnego skarbu. Nasza organizacja – Polski Związek Działkowców jest w tej sferze prekursorem ekologicznych rozwiązań, które obejmują tereny wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. „Program klimatyczny” wdrażany przez Polski Związek Działkowców jest najlepszym tego przykładem! Te, służące poprawie bilansu wodnego starania naszej społeczności  pozwalają nam wierzyć, że działkowcy nie staną się „ofiarnymi kozłami” ekologicznych strategii, że na tym ołtarzu nie będą zmuszeni składać dorobku lat swojej ciężkiej pracy, pozbywać się ostoi radości i zdrowia, że z mapy miast nie będą znikać zielone poletka, których celem są zdrowo-nośne pokłady relaksu.

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lublińcu

Przewodniczący Kolegium

Eugeniusz Kiełtyka