Funkcjonowanie biura Okręgowego Zarządu .

COVID 19 – Funkcjonowanie struktur PZD .
15 października 2020
UWAGA DZIAŁKOWCY!!!
19 października 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIE BIURA OKRĘGOWEGO ZRZĄDU W CZĘSTOCHOWIE NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII.

 

Załatwianie spraw przez biuro OZ PZD następuje przede wszystkim w drodze telefonicznej , poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej ,codziennie w godz. od 8 – 16.

Dokumenty z ROD powinny być przekazywane do biura okręgu w drodze przesyłki pocztowej lub jako skan poprzez pocztę elektroniczną .

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się jedynie :

-po uprzednim umówieniu terminu wizyty

– w wydzielonym pomieszczeniu

-przy użyciu przez obsługującego i interesanta środków ochrony indywidualnej

-przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5 m pomiędzy obsługującym i interesantem

-do wydzielonego pomieszczenia może wejść w jednym czasie tylko jeden interesant

czestochowa@pzd.pl             –  adres @

34 365 92 44                             – telefon kontaktowy

 

Częstochowa 15.10.2020                                          Okręgowy Zarząd w Częstochowie