DUŻUR GRAFIK

Czytamy działkowca.
24 kwietnia 2020
ZUS – ROD ZWOLNIENIE- KOMUNIKAT KR .
28 kwietnia 2020
DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNY W BIURZE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU w Częstochowie
DATA I DZIEŃ TYGODNIA GODZINA ZAKRES OSOBA PEŁNIĄCA DYŻUR (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) NUMER TELEFONU
PONIEDZIAŁEK 9.00-12.00 zarządzanie gruntami ROD Adam Więcławik – Dyrektor biura 343659244
12.00-15.00 gospodarka finansowa ROD Teresa Dobosz-Gł. Księgowa 343 659 244
WTOREK 9.00.-12.00 Inwestycje w ROD Grzegorz Tasarz – Z-ca PREZESA OZ 697983210
12.00-15.00 porady ogrodnicze Józef Chrabański – Insrtuktor Krajowy 513521633
ŚRODA- 9.00-12.00 zarządzanie ROD Andrzej Wosik – Prezes OZ 602403466
12.00-15.00 gospodarka finansowa ROD Teresa Dobosz-Gł. Księgowa 343659244
CZWARTEK- 9.00-12.00 Inwestycje w ROD Grzegorz Tasarz – Z-ca PREZESA OZ 697983210
12.00-15.00 porady ogrodnicze Józef Chrabański – Insrtuktor Krajowy 513521633