Dyżur telefoniczny- OZ.

Grafik Dyżurów – biuro KR
22 kwietnia 2020
SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2020 r.
23 kwietnia 2020

Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu celem ustanowienia dyżurów jest pomoc zarządom ROD oraz działkowcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie:

 

  1. zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, zasad ustalenia i pobierania opłat za media w ROD;
  2. porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
  3. porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże dla działkowców;
  4. inwestycje w ROD;
  5. gospodarka gruntami;
  6. gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe i preliminarze, opłaty ogrodowe.

 

Kopia Kopia-grafik-dyżur-telefonicznych-kwiecień II