Komunikat Okręgowego Zarządu PZD.

Komunikat OZ.
16 marca 2020
Komunikat Prezesa Związku.
16 marca 2020

Komunikat  Okręgowego  Zarządu  PZD.

 Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  w  nawiązaniu  do  Zarządzenia  Prezesa  Krajowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  z  dnia  16.03.2020  roku  postanawia:

 1. Zawiesić obsługę  interesantów  w  biurze  Okręgu.

 2. Wprowadzić utrzymanie  kontaktów  w  drodze komunikacji:

a. elektronicznej czestochowa@pzd.pl ,

b. telefonicznej 034-365-92-44,

c. listowej Okręgowy Zarząd  PZD  ul.  Bór  201  42-200  Częstochowa.

 3. Dokonywać wymiany  komunikacji  pomiędzy  jednostkami  organizacyjnymi  PZD  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  telefonicznie  lub  poprzez  zamieszczanie  informacji  na  stronie  internetowej  Okręgu.

 

Zalecenia  wchodzą  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  i  obowiązują  do  odwołania. 

 

Okręgowy  Zarząd  PZD 

                                                                                               w  Częstochowie

Częstochowa  16.03.2020.