Komunikat Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie.

Informacja GIS.
12 marca 2020
Komunikat OZ.
16 marca 2020

KOMUNIKAT         

Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie

z  dnia  13.03.2020  roku 

w  sprawie  niezbędnych  działań  organów  PZD  w  związku  z  zagrożeniem  epidemiologicznym.

 

W  związku z  rozwijającą  się sytuacją  dotyczącą  zachorowań  na  Koronowirusa  COVID-19, podjętych  decyzji organów  państwa  oraz   Uchwały  Nr  44/2020  Krajowego  Zarządu  PZD  w  dniu  11.03.2020  roku  oraz   zminimalizowaniem i  zmniejszeniem zagrożeń  dla  działkowców  i  ich  rodzin  Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  postanawia:

  1. Tam gdzie  to  jest  możliwe  Zarządy  ROD  powinny  przesunąć  terminy  zwołanych  już  walnych  zebrań  sprawozdawczych  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.
  2. Ustalenie nowych  terminów  odbycia  tegorocznych  walnych  zebrań  w  ROD  zgodnie  z  zaleceniami  Jednostki  Krajowej  PZD    do  końca  lipca  2020  roku.
  3. Upoważnić Zarządy  ROD  do  pobierania  od  działkowców  ROD  zaliczek  z  tytułu  opłat  ogrodowych  przeznaczonych  na  pokrycie  kosztów  działalności  i  funkcjonowania  ogrodu  w  wysokości  odpowiadającej   opłatom  wynikającym  z  uchwał  walnych  zebrań  podjętych  w  roku

Okręgowy  Zarząd  uznaje,  że  w  tych  nadzwyczajnych  okolicznościach  ze  względu  na  powagę  sytuacji,  mając  na  uwadze  fakt,  że  większość  działkowców  to  osoby  w  podeszłym  wieku,  szczególnie  narażone  na  zagrożenie istnieje  bezwzględna  konieczność  ograniczenie  tego ryzyka. Dlatego   zwracamy  się  do  Zarządów  ROD  o  przestrzeganie  wydanych  przez  władze  centralne,   lokalne  oraz  sanitarne  wszelkich  zaleceń.

Okręgowy  Zarząd

Polskiego  Związku  Działkowców

w  Częstochowie