Informacja Okręgowego Zarządu.

INFORMACJA
20 stycznia 2020
Ogłoszenie
24 stycznia 2020

Uwaga  Zarządy  ROD.

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie    informuje,  że  Krajowa    Rada  PZD  przekazała  w  dniu  21.01.2020  roku  do  biura  Okręgu    zaproszenia   (  w  formie kartki  pocztowej ) dla  działkowców  na  walne   zebrania  sprawozdawcze  ogrodu   w  roku  2020.

Zarządy  ROD  proszone są  o  obiór  zamówionych  zaproszeń  w  godzinach  urzędowania  biura  Okręgu.

 

Okręgowy  Zarząd  PZD