Spotkanie władz okręgu w sprawie odpadów komunalnych.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
3 stycznia 2020
Informacja KR PZD.
13 stycznia 2020

Spotkanie  w  sprawie  gospodarki  odpadami.

 

Okręgowy  Zarząd  PZD  w   Częstochowie  podjął  pilne    działania  zmierzające  do  realizacji  zadania  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Zgodnie  ze  znowelizowana  ustawą  o  gospodarce  odpadami ,  oraz  koniecznością  segregowania  odpadów  przez  ogrody  działkowe   Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  zaprosił  do  biura  Okręgu  przedstawiciela  Firmy  „Wiesław  Strach  wywóz  nieczystości oraz  przewóz  ładunków”.  Spotkanie  odbyło  się  w  dniu  03.01.2020  roku.  Prezes Andrzej  Wosik   zapoznał  Prezesa  firmy  z  sytuacją  ogrodów  w  Częstochowie  i  okręgu  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  z  ogrodów.  Sekretarz  Okręgu  przypomniał  zapisy  ustawy  dotyczące konieczności  segregacji  odpadów oraz  zaproponowanych  przez  Sejm  RP  stawek  za pojemniki  na  odpady.     Właściciel  firmy  Pan  Wiesław  Strach  stwierdził,  że  jeszcze  nie  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  odbiór  odpadów  komunalnych  w  Częstochowie  oraz  innych  gminach  regionu  i  dlatego  trudno  mu  zaproponować  obecnie  konkretne  kwoty  dla  działkowców. Podkreślił,  że dotychczasowa  dobra  współpraca  powinna  nadal  być  kontynuowana  i  postara  się  przygotować  dla  ogrodów  dobrą  propozycję  w  tym  zakresie. Uczestnicy  spotkania  potwierdzili  wolę  kolejnych  spotkań w  tym  zakresie  po  rozstrzygnięciu  przetargów  w  poszczególnych  gminach.

 

Przygotował:

Sekretarz  OZ Adam Więcławik