Informacja Krajowego Zarządu.

Informacja Prezesa Związku.
16 grudnia 2019
Życzenia Świąteczne Prezesa Związku.
23 grudnia 2019

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD – 18.12.2019

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r. przyjął najnowsze wytyczne określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz nowe wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań wraz z załącznikami. Przyjęcie nowych wytycznych zostało podyktowane początkiem nowej kampanii sprawozdawczej w ROD i wyjaśniają kwestie, które w związku z ostatnimi zmianami Statutu PZD obowiązują dopiero od tego roku.

Co więcej Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że w związku z planowaną na 2020 rok, kolejną nowelizacją Statutu PZD, przyjęte wytyczne, inaczej niż w poprzednich latach, zostały przewidziane tylko na bieżący rok, a nie jak w przeszłości dla wszystkich kampanii sprawozdawczych odbywających się w kadencji.

Na tym samym posiedzeniu Krajowy Zarząd PZD przyjął również drugi dokument zawierający wytyczne dla Okręgowych Zarządów PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w 2020 roku

Wzorem lat ubiegłych wytyczne dla zarządów ROD zostaną wydrukowane i dostarczone do każdego ogrodu działkowego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdego zarządu i komisji rewizyjnej ROD.

Natomiast tradycyjne zaproszenia na walne zebrania w formie kartek pocztowych, tak jak w poprzednich latach również zostaną wydrukowane i dostarczone do Okręgowych Zarządów w ilości zgodnej ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem. Zarządy ROD powinny mieć możliwość odbioru zaproszeń już na początku przyszłego roku.

Wytyczne zostaną ponadto opublikowane w najbliższym wydaniu Biuletynu Informacyjnego, który również powinien trafić do ogrodów w styczniu 2020 r.

MJ

 Powrót