X Zjazd PZD w Częstochowie

Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
26 września 2019
Komunikat Jednostki Krajowej.
4 października 2019

X  Jubileuszowy  Okręgowy  Zjazd  Delegatów

Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie.

 

W  dniu  28.09.2019  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Częstochowskiego  Parku  Przemysłowo-Technologicznego  przy  ul.  Wały  Dwernickiego  117/121  zebrali  się  delegaci  wybrani  podczas  walnych zebraniach  sprawozdawczo-wyborczych  w  ROD  oraz  członkowie  ustępujących  władz  na  X  Jubileuszowym  Okręgowym  Zjeździe  Delegatów  PZD  ziemi  Częstochowskiej.

Prezes  rozpoczynając X  Zjazd  od  wprowadzenia  sztandarów,  odegraniu  hymnu  państwowego  i  działkowego  oraz  powitania  przybyłych  oficjalnych  gości:  Pana  Józefa  Noskiego  Przedstawiciela  Prezesa  Polskiego  Związku  Działkowców,  Prezydenta  Miasta  Częstochowy  Pana  Krzysztofa  Matyjaszczyka,  Przewodniczącego Rady Miasta  Częstochowy  Pana  Zdzisława  Wolskiego,  Posła  do  Parlamentu  Europejskiego  Pana  Marka  Balta,  Radnego  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  Pana  Wojciecha  Koniecznego,  oraz  radnych  miasta  Częstochowy  Dariusza  Kapinosa,  Łukasza  Kota  i  Zbigniewa  Niesmacznego  oraz  Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Andrzej  Szczerba.

Obradom  przewodniczył  kol. Józef  Chrabański  sekretarz  ROD  „Tysiąclecie”  w  Częstochowie.  Sekretarzem  Zjazdu  został  kol.  Adam  Więcławik  z  ROD  „Nad  Białką”  w  Częstochowie.

Podczas  Zjazdu  7  działaczy  zostało  uhonorowanych  medalem  120-lecia  ogrodnictwa  działowego  w Polsce  oraz  okolicznościowymi  podziękowaniami  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  za  pracę  na  rzecz  rozwoju  ogrodów    działkowych.

Prezes  Okręgu   Andrzej  Wosik  w  swoim  referacie  sprawozdawczo-programowym   podsumował  miniona  kadencję.  Przedstawił  sytuację  ogrodów  działowych  naszego  okręgu  oraz  podkreślił,  dobrą  dotychczasową  współpracę  z  samorządem  lokalnym.

Wiceprzewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  Józef  Kamizela  dokonał  oceny  działalności  Okręgowego  Zarządu  za  okres  kadencji  wraz  z  przedstawieniem  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Okręgowemu  Zarządowi.

Podczas  Zjazdu  głos  zabrali  zaproszeni  goście:  Józef  Noski  członek  Krajowego  Zarządu  PZD,  Prezydent  Miasta  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk,    Przewodniczący  Rady  Miasta  Częstochowy  Zdzisław  Wolski,  Posł  do  Parlamentu  Europejskiego   Mark  Balt,  Radny  Wojewódzki    Wojciech  Konieczny,  Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska   Urzędu  Miasta  Częstochowy  Andrzej  Szczerba. Goście  zaproszeni  podkreślili  dobrą  dotychczasową  współpracę z  działkowcami  oraz  zapewnili  o  pomocy  w  realizacji  ich celów  statutowych.

Delegaci  uczestniczący  w  Zjeździe  jednogłośnie  zatwierdzili  sprawozdanie  z  działalności  Okręgu  za  poprzednią  kadencję  oraz  udzielili  Okręgowi  absolutorium.  Podczas  Zjazdu  przyjęto  trzy  stanowiska  oraz  List  do  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego.

  1. Stanowisko w  sprawie  jedności  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  w
  2. Stanowisko w  sprawie współpracy  z  samorządem  lokalnym.
  3. Stanowisko w  sprawie  wyborów  parlamentarnych  w  2019 roku.
  4. List do  Prezesa  Polskiego  Związku  Działkowców  Eugeniusza

X  Okręgowy  Zjazd  wybrał  25  osobową  Okręgową  Radę  oraz  7  osobowa  Komisję  Rewizyjną.  Zjazd  wybrał  3  delegatów  na  Krajowy  Zjazd  PZD.   Prezesem  Okręgu  został  ponownie  Andrzej  Wosik,  a  Przewodniczącym  Komisji  Rewizyjnej  Józef  Kamizela.

Informację opracował  Adam  Więcławik.

Zdjęcie  przygotował  Łukasz  Wywiał.