Informacja Krajowej Rady.

Informacja KR PZD
9 sierpnia 2019
Wrześniowy nr „Mój Ogródek”
22 sierpnia 2019

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP – 09.08.2019

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową).

czytaj więcej