Działkowcy na Pikniku Rodzinnym

Szkolenie dla nowych działkowców
30 maja 2019
Działalność klubu seniora w ROD „Chopin” w Częstochowie.
30 maja 2019

Działkowcy  na  Pikniku  Rodzinnym  w  2019  roku.

Po  raz  kolejny  przedstawiciele  rodzinnych  ogrodów  działkowych  uczestniczyli  w zorganizowanym  na  Promenadzie  Niemena  w  dniu  26  maja  2019  roku  Pikniku  Rodzinnym  Podmiotów  Ekonomi  Społecznej.

Tradycyjnie  Piknik  to  miejsce  spotkań  organizacji  pozarządowych,  które  prezentują  swoje  osiągnięcia  dla  społeczności  lokalnej.  W tym  roku  obok  44 innych  podmiotów  uczestniczyli  również  działkowcy  z  ROD  Nad  Białką,  1-go Maja-Wolność,  Przyjaźń,  Rząsawa  oraz  Tysiąclecie.

Działkowcy  prezentowali  swoje  osiągnięcia  oraz  podzielili  się  wiedzą  na  temat  uprawy  roślin  czy  zalet posiadania  działki  rodzinnej.  Było  wiele  pytań  na temat  nabycia  działki w  rodzinnym  ogrodzie  działowym.  Podczas  pikniku  mieszkańcy  mogli  zapoznać  się  z  działalności  związku  poprzez   bezpłatne  wydawnictwa  związkowe  rozdawane  dorosłym  mieszkańcom  miast.  Dla  dzieci  uczestnicy  przygotowali  balony  i  słodycze.

Ten  sposób  prezentacji  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  jest  naszym  zdaniem  najlepszym  sposobem  promocji  naszej działalności  wśród  lokalnej  społeczności.
Na  zakończenie  pikniku  Prezydent  Miasta  wręczył  uczestnikom  stosowne  podziękowania.

Skan_20190528

Przygotował:

Adam  Więcławik