Informacja Krajowego Zarządu PZD.

List Prezesa PZD.
11 kwietnia 2019
Informacja Krajowego Zarządu PZD.
19 kwietnia 2019

Urząd m.st. Warszawy odpowiada na wystąpienie Krajowego Zarządu PZD – 12.04.2019

W dniu dzisiejszym Dyrektor Biura Architektury m.st. Warszawy przekazał pismo, które jest odpowiedzią na wystąpienie Prezesa PZD i  Członków Krajowego Zarządu z dnia 27.02.2019 r. do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Pismo zamieszczamy w całości [LINK].

 Powrót