Informacja stan PZD

Informacja Krajowego Zarządu.
26 marca 2019
Porady prawne
26 marca 2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r. – 22.03.2019

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD.

Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31.12.2018 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 626 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 394,4839 ha. Liczba działek w ROD wynosi 908 523.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w stosunku do ilości ROD która zmniejszyła się o 10, w stosunku do powierzchni ROD która zmniejszyła się o 162,4225 ha, w tym również uległa zmniejszeniu liczba działek o 2659.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły m .in. połączenia mniejszych ogrodów i likwidacje ROD.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane są do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców