Porady prawne.

Czytajcie „działkowca”
7 stycznia 2019
Informacja Krajowego Zarządu.
8 stycznia 2019

Działkowcy walczą o swoje prawa

Telefoniczne porady prawne dla ROD i działkowców – 04.01.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ogrodów, Okręgi PZD oraz Krajowa Rada PZD również w 2019 r. będą kontynuowały udzielanie telefonicznych porad prawnych.

Porady prawne będą udzielane przez prawników i radców prawnych PZD. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów i komisji rewizyjnych ROD należących do PZD.

Dzięki telefonicznym poradom prawnym będzie możliwe bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości w zakresie stosowania i interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Na najczęściej pojawiające się pytania będą przygotowywane pisemne odpowiedzi, publikowane m.in. na stronie internetowej PZD (http://pzd.pl/porady-prawne-2.html) oraz w wydawnictwach PZD, w tym Aktualnościach Związkowych.

Szczegółowy wykaz telefonów Okręgów PZD i KR PZD, pod którymi będą udzielane porady prawne widoczny jest poniżej. Można go także pobrać (POBIERZ).

Zachęcamy do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej!