Spotkanie w Blachowni.

Okręg w Częstochowie na 100-lecie.
11 listopada 2018
Święto Niepodległości w ROD Przyjaźń .
15 listopada 2018

Gratulacje dla  Burmistrza  Blachowni  Pani  Sylwii  Szymańskiej.

W  dniu  9  listopada  2018  roku  w  Urzędzie  Miasta   Blachowni  odbyło się  spotkanie  miejscowych  działkowców   z  Burmistrzem  Sylwią  Szymańską. W  spotkaniu  uczestniczył  Wiceprezes  Okręgu  Grzegorz  Tasarz  oraz  Sekretarz  Adam  Więcławik.

Podczas  spotkania  członkowie  władz  ogrodowych  złożyli  Pani  Burmistrz  gratulacje  z  okazji  ponownego  wyboru  na  Burmistrza  miasta  wręczając  bukiet  kwiatów.

Sekretarz  Okręgu  odczytał  list  gratulacyjny   Prezesa   Andrzeja  Wosika.

Pani  Burmistrz  potwierdziła,  że  dołoży  starań  aby kontynuować  dalszą  dobrą   współpracę  z  zarządami  rodzinnych  ogrodów  działkowych  dla  dobra  ogrodów,  działkowców  i  gminy.

Opracował:

Adam Więcławik