Spotkanie władz ROD z Burmistrzem w Blachowni.

Przewodnik „RODO w ROD”.
31 października 2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
31 października 2018

Spotkanie  Burmistrza  Blachowni  z  władzami  ROD – 29 października 2018 roku.

W Urzędzie  Miejskim  zapachniało  prawdziwą  wiosną.  Reprezentanci  wszystkich  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  Blachowni  odebrali  z  rąk  Burmistrza  –  Pani  Sylwii  Szymańskiej  oraz  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Pawła  Hreczańskiego  certyfikaty  dotacji  na  kwotę  20.000,00  zł. Środki  te  pozwalają  już  wiosną  nadchodzącego  roku  na  niezbędne  i  wskazane  przez  naszych  działkowców  prace  w  ogrodach  mające  na  celu  poprawę  ogrodowej  infrastruktury.   To  kolejny  realny  i  wymierny  finansowo  wymiar  współpracy  samorządu  z  działkowcami.  Przygotowany  przez  ROD  wieloletni  program  modernizacji  i  rozwoju  infrastruktury  ogrodowej  został  skutecznie  wprowadzony  w  życie  przez  Burmistrza  Panią  Sylwię  Szymańską  poprzez  konsekwentne  wsparcie  inicjatyw  środkami  z  budżetu  gminy.   W  ciągu  ostatnich  trzech  lat  otrzymana  pomoc  finansowa  z  Urzędu  pozwoliła  na  wykonanie  na  ogrodach  prac  remontowo-inwestycyjnych na  łączną  kwotę  pond  50.000,00 zł.

Podczas  spotkania  w  Urzędzie  Miasta  został  przedstawiony  program   współpracy  na  rok  2019.  Odniesiono  się  też  do  potrzeby  nowelizacji  obecnego  programu  poprawy  infrastruktury  ogrodowej  poprzez  uzupełnienie  go  o  sprawy  ekologii  oraz  szkoleń  w  oparciu  o  przygotowany  program  przez  PZD – „Rodzinne  ogrody  działkowe  XXI  wielu”.  Ponadto  omówiono  temat  współpracy  przy  organizacji  wydarzeń  w  trzecim  sektorze  w  ramach  tzw.  „małych  gruntów”.  W  opinii  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Pana  Pawła  Hreczańskiego  jak  i  Pani  Burmistrz  Sylwii  Szymańskiej  aktywność  społeczna  Zarządów  ROD  w  Blachowni  jest  dobrze  postrzegana  przez  mieszkańców  oraz  władze  miasta.  Służy temu  częsta  wymiana  informacji  co  stanowi  dobry  przykład  wzajemnej  współpracy.

Informację  przygotował:

Przewodniczący  Kolegium Prezesów

Jerzy  Wawszczak

Zdjęcie  dzięki  uprzejmości  Urzędu  Miasta.