Posiedzenie Okręgowej Rady w Częstochowie.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
31 października 2018
11 listopada 2018

Posiedzenie  Okręgowej  Rady  PZD w  Częstochowie.

 

W  dniu  29  października  2018  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Przyjaźń”  przy  ul.  Gronowej  w  Częstochowie  odbyło  się  kolejne  posiedzenie  Okręgowej  Rady  PZD w  Częstochowie.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  również  zaproszeni  Prezesi  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

Głównym  tematem  posiedzenia  była  aktualna  sytuacja  związku  oraz  działkowców  jak również  przyjęcie  regulaminu  Okręgowej  Rady.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  szeroko  omówił  aktualną  sytuację  zwracając  szczególną  uwagę  na  sprawy  omawiane  podczas  ostatniego  posiedzenia  Krajowej  Rady  w  dniu  25.10.2018  roku. Ponadto  poddał  ocenie  obchody   tegorocznych  Dni  Działkowca na  naszym  terenie.  Prezes  podkreślił,  że odbywające  się w  roku  bieżącym  uroczystości  ogrodowe  były  bardzo  dobrze  przygotowane.  Szkoda  tylko,  że  nie  wszystkie  ogrody  zdecydowały  się  na  ich  organizację.  Okazją  jest  trwający  jubileusz  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.  Prezes  zaapelował  o  aktywny  udział  w  uroczystościach  patriotycznych  we  wszystkich  miejscowościach,  w  których działalność  prowadzą  działkowcy.  W  swoim  wystąpieniu  Prezes  poinformował  o  przygotowanych  restrukturyzacjach  w naszym  stowarzyszeniu,  co  wiąże  się  z  zmianami  w  wynagradzaniu  działaczy  za ich  społeczną  pracę.  Prezes  przedstawił  również  do  dyskusji  sprawy  proponowanych  podwyżek  cen  energii  na  2019  rok,  gospodarkę  odpadami   oraz  wyniki  wyborów  samorządowych.

Sekretarz  Okręgu  zapoznał  uczestników  z  przygotowanym  Regulaminem  Okręgowej  Rady  PZD.

Kolejne  tematy  posiedzenia  przedstawione  przez  Sekretarza  OZ  dotyczyły  wdrażania  przez  jednostki  ROD  wytycznych  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych,  programu  DGCS PZD System,  powołania  Ośrodka  Finansowo-księgowego,  gospodarki  odpadami  oraz  realizacji  inwestycji  i  remontów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programu  budowy  biur  w  ROD.

Okręgowa  Rada  przyjęła  jednogłośnie  regulamin  Okręgowej  Rady  oraz  dwa  dokumenty  Stanowisko  w  sprawie  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  oraz  list  gratulacyjny  do  Prezydenta  Miasta  Częstochowy  Krzysztofa  Matyjaszczyka.

Przygotował:

Sekretarz  Adam  Więcławik.