Nagroda Prezydenta Częstochowy dla A. Wosika.

Nowy Nr miesięcznika „Działkowiec”
21 września 2018
Sprawy z dyżurów telefonicznych.
25 września 2018

Nagroda Prezydenta Częstochowy dla Prezesa Andrzeja Wosika

W Filharmonii Częstochowskiej po raz kolejny przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Odebrało je 10 laureatów. Podczas gali wręczono również dwa inne wyróżnienia.
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po raz pierwszy Polski Związek Działkowców zgłosił kandydata – Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika jako nominowanego do otrzymania tego zaszczytnego wyróżnienia. Prezes Andrzej Wosik to długoletni Prezes Okręgowego Zarządu PZD, członek władz krajowych, inicjator rozwoju ogrodnictwa działkowego w Częstochowie – za jego kadencji powstały dwa ogrody w Częstochowie Sarenka II i Jelonek. Prezes to aktywny uczestnik prac nad nową ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku oraz inicjator przyjęcia przez radę miasta uchwały umożliwiającej finansowanie ogrodowej infrastruktury. Prezes Andrzej Wosik to zasłużony działacz ruch ogrodnictwa działowego, którego działania przyczyniły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Wręczenie nagród odbyło się w piątek 14 września podczas Gali Ekonomii Społecznej. Nagrody wręczyli laureatom Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski oraz radna Małgorzata Iżyńska. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie podczas gali reprezentował również Wiceprezes Okręgu Grzegorz Tasarz jako wnioskodawca.
W tym roku przyznano również dwa inne wyróżnienia. Złotą Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna Klamek (odznakę wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk). Po raz pierwszy w historii Gali, w związku z ogłoszeniem roku 2018, Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet, przyznano Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Otrzymała ją adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Edyta Widawska.
Piątkowej gali towarzyszył występ Częstochowskiego Teatru Tańca, który zaprezentował spektakl pt. „Nigdy więcej”.