Zaproszenie na szkolenie dla nowych działkowców.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
10 września 2018
Jubileusz ROD „Nad Białką” w Częstochowie
14 września 2018

UWAGA  DZIAŁKOWCY

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  zaprasza  wszystkich  nowych  użytkowników  działek   na   szkolenie Nr  8/2018   dla  nowych  użytkowników  działek,  które  odbędzie  się w  następującym  terminie.

Dzień  pierwszy  24.09.2018  rok  wykład  z  następującą  tematyką.

 1. Prawo w PZD.
 2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.
 3. Zagospodarowanie i  modernizacja  działki.

Dzień  drugi  26.09.2018  rok  wykład  z  następującą  tematyką.

 1. Podstawowe zasady  uprawy gleby.
 2. Ochrona roślin na działce.
 3. Wybrane zagadnienia z sadownictwa.
 4. Pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów.

Dzień  trzeci  i  zakończenie  szkolenia  28.09.2018  rok wykład  z następującą tematyką.

 1. Wybrane zagadnienia z  warzywnictwa.
 2. Uprawa ziół.
 3. Uprawa roślin  ozdobnych.
 4. Zakończenie  szkolenia.

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia Działkowców  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

 

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  10.09.2018.