Komunikat Krajowego Zarządu PZD.

Posiedzenie Krajowej Rady PZD
29 czerwca 2018
Krajowa Rada przyjęła nowelizację Regulaminu ROD.
3 lipca 2018

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r. – 29.06.2018

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości. Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13).

czytaj więcej