Jubileusz 70-lecia ROD „Odlewnik” w Blachowni

Lipcowy nr „Działkowca”
22 czerwca 2018
Lipcowy nr miesięcznika „Działkowiec”
28 czerwca 2018

Jubileusz  70-lecia  ROD  „Odlewnik”  w  Blachowni.

 

W  dniu  22  czerwca  2018  roku  w  Sali  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Blachowni  działkowcy  ROD  „Odlewnik”  obchodzili   jubileusz 70-lecia  istnienie  ogrodu.  Na  obchody  Jubileuszu  przybyli  zaproszeni  goście  wśród  których  byli:  Burmistrz  Miasta  Blachownia  Sylwia  Szymańska,   Przewodniczący  Miasta  Blachowni  Paweł  Hreczański,   Z-cz  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Tomasz  Rećko,  Sekretarz  Urzędu  Miasta  Dariusz  Wojciechowski.   Polski  Związek  Działkowców  reprezentował  Dyrektor  Biura  OZ  PZD  Adam  Więcławik.  W  uroczystościach  uczestniczył  również  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w  Blachowni  Andrzej  Guła  oraz  Prezesi  sąsiednich  ogrodów  ROD „Storczyk”  Helena  Rogala  i  ROD  „Warzywnik”  Elżbieta  Kucharz.

Po  powitaniu  przybyłych  gości   Prezes  ROD  Jerzy  Wawszczak  poprosił  sekretarza  ogrodu  Elżbietą  Siwek  o  przedstawienie  historii  ogrodu  i  jego  osiągnięć  w  okresie  70-lecia  istnienia.

Pani  Burmistrz  Blachowni  Sylwia  Szymańska  skierowała  na  ręce  Prezesa  list  gratulacyjny  z  tej  okazji  oraz  bon  dotacyjny  w  wysokości  5.000,00  zł.

Dyrektor  Biura  Okręgu  Adam  Więcławik  w  imieniu  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  wręczył  przyznany  ogrodowi  Puchar  i  dyplom  z  okazji  Jubileuszu  70-lecia  ogrodu.  Następnie  w  imieniu  Prezesa  Okręgu  Andrzeja  Wosika  odczytał  list  gratulacyjny  oraz   Dyplom  Okręgowego  Zarządu  z  okazji  Jubileuszu  70-lecia  ROD.

Życzenia  i  gratulacje  jubileuszowe  złożyli  również  Przewodniczący  Rady  Miasta,  Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miasta  oraz  Sekretarz  Urzędu.

Podczas  uroczystości  Dyrektor  Biura  wręczył  najbardziej  zasłużonym  działkowcom  odznaczenia  związkowe.

Prezes  ogrodu  Jerzy  Wawszczak  w  imieniu  członków  ogrodu  wręczył  oficjalnym  gościom  pamiątkowe statuetki.  Prezesi  ogrodów  sąsiednich  otrzymali  pamiątkowe  podziękowania. Również  uczestnicy  spotkania  jubileuszowego  otrzymali  pamiątkowe  gratulacje.

Po  uroczości  głównej  Prezes  zaprosił  wszystkich  na  przygotowany  poczęstunek  oraz  lampkę  tradycyjnego  szampana.  Uroczystości  odbyły  się w  miłej  i  serdecznej  atmosferze  przy  wspominkach  o  minionych  latach.

 

Przygotował:
Prezes  ROD                                                                                                                                                                                     Jerzy  Wawszczak