Narada członków władz ROD w Blachowni.

Wyrok NSA z dnia 18.05.2018 roku.
25 maja 2018
Narada w Lublińcu.
1 czerwca 2018

Narada  członków władz  ogrodowych  w  Blachowni.

 

W  dniu  24  maja  2018  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Storczyk”  w  Blachowni  odbyła  się  narada  szkoleniowa  dla  członków  władz  ogrodowych  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  Blachowni. Głównym  tematem  narady  było   zapoznanie  Prezesów  i  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych  ROD  z  wprowadzonym  w  życie  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  dotyczącym  przetwarzania  danych  osobowych.  Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik,  który  omówił    przyjęte  przez  Związek  dokumenty  w  tej  sprawie.

Podczas  spotkania  omówił  w  szczególności:

  1. Uchwałę nr  148/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  04.2018  roku  w   sprawie  przyjęcia  wyników  analizy  ryzyka  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  w  PZD.
  2. Uchwałę Nr   149/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia   04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  polityki  ochrony  danych  osobowych  w  PZD.
  3. Uchwałę nr  150/2018  Krajowego  Zarządu  z  dnia  04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  „Zasad  ogólnych  przetwarzania  danych  osobowych  w  jednostkach  organizacyjnych  PZD”.
  4. Uchwałę nr  151/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  „Instrukcji  zarządzania  systemami  informatycznymi  służącymi  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  jednostkach  organizacyjnych  PZD”.

Szczególną  uwagę  w  swoim  wystąpieniu  poświęcił  ogólnym  zasadom  przetwarzania  danych  osobowych  w jednostkach  organizacyjnych  PZD.  Szczegółowo  omówione  zostały  przygotowane  przez  Krajowy  Zarząd  załączniki  do  realizacji  tego  ważnego  zadania  na  szczeblu  ROD.  Ponadto  poinformował,  że  Krajowy  Zarząd  planuje  wydanie  następnych  niezbędnych  z  realizacją  tych  wytycznych  dokumentów  szczególnie  dla  Zarządów  ROD.

Na  początku  narady  Rodzinne  Ogrody  Działkowe  otrzymały  po  jednym  egz.  Biuletynu  Informacyjnego  Nr 7/2018,  w  którym  Krajowy  Zarząd   zawarł  wszystkie  niezbędne  dokumenty  dla  Zarządów  ROD  w  tej  ważnej  dla  ogrodów  sprawie.

Podczas  spotkania  omówiono  również  sprawy  bezpieczeństwa  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

 

Informację  opracował: Adam Więcławik.

Zdjęcie : Jerzy  Wawszczak.