List Kolegium Prezesów w Blachowni

Komunikat KR PZD z dnia 22 maja 2018.
23 maja 2018
Wyrok NSA z dnia 18.05.2018 roku.
25 maja 2018

Blachownia  dn. 22.05.2018 r.

 

Kolegium Prezesów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych

miasta Blachownia

powiat częstochowski.

                                                                              Sz. P.   Jerzy  Kwieciński

                                                                   Minister Inwestycji i Rozwoju

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  1. Wspólna 2/4

00 – 926 Warszawa.

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze .

 

Działając w imieniu działkowców posiadających działki w czterech Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Blachowni, po zapoznaniu się z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie o los ogrodów działkowych, po raz kolejny zagrożonych  nieprzemyślaną interpretacją  projektu ustawy ułatwiającej prowadzenie inwestycji mieszkaniowych. Projekt ten, całkowicie pomija zapisy w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku. Proponowane uproszenia i skrócenia procedur przejęcia gruntów, stawia nasze ogrody w niekorzystnej sytuacji pozbawiając działkowców prawa do użytkowania działek w sposób jaki gwarantuje ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Proponowany projekt ustawy zawiera  wiele niejasnych kwestii dających możliwość do różnych interpretacji poszczególnych jej przepisów i artykułów. Rozumiejąc potrzebę przyspieszonego budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza dla rodzin niezamożnych, pojawia się pytanie – dlaczego Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie, nie zostało uwzględnione w procesie opiniowania wyżej wymienionego projektu ustawy.

Funkcje jakie spełniają rodzinne ogrody działkowe, winny być ujęte u podstaw  w omawianym projekcie ustawy, zapewniając dalszy ich rozwój do celów jakich zostały powołane od 120 lat. Wnosimy o dostrzeżenie  zagrożeń i konsekwencji jakie wynikają z tego projektu dla naszych ogrodów.

 

W imieniu działkowców miasta Blachowni:

 

Prezes Zarządu ROD „STORCZYK”         –  Helena  Rogala

Prezes Zarządu ROD „WARZYWNIK”      –  Elżbieta  Kucharz

Prezes Zarządu ROD „ KROKUS”            –  Ryszard  Piśniak

Prezes Zarządu ROD „ODLEWNIK”         –  Jerzy   Wawszczak