Posiedzenie Kolegium w Częstochowie.

Informacja .
26 marca 2018
Otwarty program rozwoju ROD przyjęty.
27 marca 2018

Inauguracyjne posiedzenie II Kolegium Prezesów w Częstochowie.

W dniu 23 marca w Sali konferencyjnej ROD „Wypalanki” odbyło się inauguracyjne posiedzenie kolegium nr II ROD w Częstochowie. Frekwencja wyniosłą ponad 80 %. II Kolegium w Częstochowie skupia 10 ROD użytkowanych przez 2541 działkowców i ich rodzin. Okręgowy Zarząd reprezentował Sekretarz Adam Więcławik, który omówił miedzy innymi:
1. aktualna sytuacje w Związku na która składają się reprywatyzacja, nowelizacja prawa wodnego, gospodarka odpadami oraz rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Ważnym tematem była odbywająca się kampania sprawozdawcza w ogrodach.
2. role i znaczenie oraz zadania dla Kolegium Prezesów.
W wyniku wyborów na Przewodniczącego Kolegium jednogłośnie wybrano Prezesa ROD „Błeszno-Wzgórze” Tadeusza Ciechana, Wiceprzewodniczącym Kolegium został Prezes ROD „Przyjaźń” Jan Tauzowski natomiast Sekretarzem Prezes ROD „Społemowiec” Filomena Jagusiak. Kolegium uznało, że siedzibą kolegium będzie Dom Działkowca ROD „Błeszno-Wzgórze” w Częstochowie.

Przygotował:
Sekretarz OZ PZD
Adam Więcławik