Spotkanie Prezesów ROD z Prezydentem Częstochowy.

Kwietniowy „Mój Ogródek”
20 marca 2018
Wirtualny przewodnik po miesięczniku „Mój Ogródek”
21 marca 2018

Spotkanie  Prezesów  częstochowskich  ogrodów  z  Prezydentem  Krzysztofem  Matyjaszczykiem.

 

W  dniu  19  marca  2018  roku  Prezesi  ROD  Częstochowy  spotkali  się  z  Prezydentem  Miasta  Częstochowy.  Tematem  spotkania  było  omówienie  współpracy  pomiędzy  ogrodami  i  Urzędem  Miasta.  W  spotkaniu  uczestniczyli  ponadto Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Andrzej  Szczerba,  Dyrektor  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Łukasz  Kot oraz  Robert  Paweł  Kalinowski .  Spotkanie  poprowadził  radny  miasta  Częstochowy  Dariusz  Kapinos.

Prezydent  w  swoim  wystąpieniu  poruszył  sprawy  dotacji  dla  ROD  w  latach  2016 – 2018,  regulacji  stanów  prawnych  rodzinnych  ogrodów  działkowych  oraz  gospodarki  odpadami.  Ważnym  elementem  wystąpienia  Prezydenta  było  poinformowanie  Prezesów  ROD  o  przygotowaniu  podobnego  programu  na  kolejne  lata.  Kończąc  swoje  wystąpienie  Prezydent  K. Matyjaszczyk  zwrócił  się  do  Prezesa  Andrzeja  Wosika  o  przekazanie  osobistych  pozdrowień  dla  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego.

Prezes  Andrzej  Wosik  w  swoim  wystąpieniu  omówił  aktualną  sytuację  ogrodów  i  Związku  zwracając  szczególną  uwagę  na  sprawy  roszczeń  w  stosunku  do  gruntów  rodzinnych  ogrodów  działkowych,  nowelizacji  prawa   wodnego,  ochronę  danych  osobowych  oraz  wyborów  samorządowych.  Ważnym  elementem  w  działalności  związku  jest  obecnie  przyjęty  program  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.    Ponadto  Prezes  OZ  omówił   przygotowania  do  Okręgowych  Dni  Działkowca  2018 roku.

Dyrektor  Biura   Adam  Więcławik  zapoznał  uczestników  ze  stanowiskiem  Okręgowej  Rady  z  dnia  28.02.2018  roku  w  sprawie  roszczeń  do  gruntów  ROD.  Ponadto  omówił  sprawy  działania  i  powołania  kolegium Prezesów  w  Częstochowie  oraz   organizacji  wystawy  nowoczesny  dom  i  ogród  do  której  zostaliśmy  zaproszeni.

Naczelnik Andrzej   Szczerba  przedstawił  szczegółowo   realizację  programu  pomocowego  na  rozwój  infrastruktury  ogrodowej  w  okresie  jego  obowiązywania.  Zwrócił  jednocześnie  uwagę,  że  w  przyszłym  okresie  przy  składaniu  wniosków  będzie  potrzebna  opinia  Okręgowego  Zarządu  o  nie  zaleganiu  z  opłatami  na  rzecz  organu.  Kolejne  sprawy  jakie  zostały  przedstawione  Prezesom  ROD  dotyczyły   odbioru  odpadów  komunalnych, zielonych,  gruzu  i  azbestu  z terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

Radny  Dariusz  Kapinos  omówił  sprawę  wypożyczenia  dla  potrzeb  ROD  profesjonalnej  rębarki  wraz  z  obsługą,  jak  również  zasad  odbioru  z  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  odpadów  budowlanych  powstałych  przy  realizacji  inwestycji  i  remontów  oraz   odpadów  wielkogabarytowych  w  przypadku  zainteresowania  poszczególnych  ROD.

Liczne  pytania  Prezesów   ROD  wynikające  z  tematyki  narady  oraz  udzielone  odpowiedzi  uzupełniły  obraz  tej  ważnej  dla  prezesów  ROD  narady   z władzami  naszego  miasta.

Kończąc  spotkanie  Prezydent  Krzysztof  Matyjaszczyk  oraz  Prezes  Andrzej  Wosik  złożyli  uczestnikom  świąteczne  życzenia. Spotkanie  upłynęło  w  przyjemnej  i  miłej   atmosferze.

 

Przygotował:

Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik.

Zdjęcia  Łukasz  Wywiał.