Komunikat KR PZD.

Kwietniowy nr Działkowca
16 marca 2018
Kwietniowy „Mój Ogródek”
20 marca 2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD kierowany do Zarządów ROD nieposiadających siedzib. – 19.03.2018

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

KIEROWANY DO ZARZĄDÓW ROD

NIEPOSIADAJĄCYCH SIEDZIB

 

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wymusza na wszystkich podmiotach – w tym na Polskim Związku Działkowców oraz wszystkich jego podległych jednostkach – konieczność dostosowania do dnia 25 maja 2018 r. procedur oraz zabezpieczeń funkcjonujących w organizacji do wymogów tego rozporządzenia.

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD już w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały:

 

  • nr 2/2018 w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców,
  • nr 3/2018 w sprawie zlecenia wykonania Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów budowlanych służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków,

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD. Chodzi o całoroczne  obiekty o powierzchni od 25 do 35 m2 z tarasem do 12 m2.

Takie oferty wpływają i w najbliższym czasie, w Biurze Krajowego Zarządu PZD, zespół do którego zostali zaproszeni wybrani pracownicy OZ zatrudnieni na stanowiskach ds. inwestycji, dokonają analizy i oceny przesłanych propozycji. Powyższe działania poprzedzają podjęcie decyzji Krajowego Zarządu w przedmiocie wyboru firmy z którą Związek nawiąże współpracę.

 

Sprawa posiadania przez zarządy ROD siedzib jest bardzo ważna i pilna. Dotyczy ona wszystkich ROD, które nie posiadają takich siedzib lub które muszą dotychczasowe pomieszczenia właściwie przygotować aby spełniały wymogi, wynikające z przywołanego na wstępie Rozporządzenia.

 

Zatem aktualnie bardzo ważną sprawą jest aby:

  1. tam gdzie brak jest w ogrodach siedzib, zarządy ROD przygotowały wnioski na zbliżające się walne zebrania w ROD, celem podjęcia tak istotnej decyzji w tej sprawie. Podjęte decyzje dadzą zarządom ROD możliwość szybkiego przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale KR PZD nr 14/III/2015 r. KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Wykorzystując projekty architektoniczne, które zostaną udostępnione zarządom ROD lub poprzez posadowienie gotowego obiektu.
  2. dla pozostałych zarządów ROD, które posiadają siedziby (pomieszczenia), aby dokonały ich przeglądu pod kątem właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji ogrodowej

Krajowy Zarząd PZD apeluje do Zarządów ROD o priorytetowe i rzetelne potraktowanie tematu. Okręgowe Zarządy PZD, w tym ich służby inwestycyjne są gotowe w tym względzie udzielać wszelkiej pomocy.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD

 

                                                                                                                Warszawa dnia 19 marca 2018 roku