Narada instruktorów SSI w Częstochowie

Obradowała Krajowa Rada PZD.
15 marca 2018
Nowy Statut PZD.
15 marca 2018

Narada  instruktorów  SSI.

 W  dniu  14  marca  2018  roku  w  domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie  odbyła  się  narada  Instruktorów  Krajowych  i  Okręgowych  SSI.  Okręgowy  Zarząd  PZD  w  naradzie   reprezentował  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik,  który  przedstawił  aktualną  sytuację  Związku.  Najważniejsze  sprawy   dla  działkowców  i  związku  obecnie  to  wdrażanie  w  życie  zarejestrowanych  przez  Sąd    zmian  do  Statutu  PZD  przyjętych  przez  Delegatów  XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  PZD,  sprawy  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych,   zmiany   w   ustawie  prawo  wodne  oraz  działalność  kolegiów  Prezesów.

W  kolejnym  punkcie  porządku  Dyrektor  przypomniał   o  wynikających  z  przepisów   prawa  związkowego  zadania  dla  instruktorów  SSI  tak  na  szczeblu  ogrodowym  jak  i  Okręgowym.  Ważnym  elementem  narady  było  zapoznanie  instruktorów  z   otrzymanymi z   KR  PZD  materiałami  w  sprawie  konkursów  w  PZD  w  2018  roku.

Wnikliwej  analizie  poddano  działalność  szkoleniową  w  poszczególnych  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Z  przekazanych  informacji  z   ROD  wynika,  że   w roku  2017  w  ogrodach  przeprowadzono  łącznie  52  szkolenia,  pokazy  cięcia  i  prześwietlania  oraz  prelekcje  tematyczne.  W  tych  zajęciach  uczestniczyło  w  sumie  637  działkowców.  Instruktorzy  SSI  w  ROD  przeprowadzili  w  sumie  26  przeglądów  zagospodarowania,  które  objęły  ponad  3.800  rodzinnych  działek.   W  roku  2017   w  11  ogrodach  instruktorzy  przeprowadzili  lustracje  konkursowe  w  których  uczestniczyło  597  działkowców.  W  uroczystościach  ogrodowych,  Dniach  Działkowca,  jubileuszach  i   spotkaniach    podsumowujących  działalność   ROD  w  roku  2017 uczestniczyło  ponad  2.000  działkowców.

W  dyskusji  poruszano  sprawy  organizacji  szkoleń  w  ROD,  pokazów  cięcia  i  prześwietlania  drzew  i  krzewów,  spraw  związanych  z  ochroną  roślin.

Przygotował:

Dyrektor  Biura  Adam Więcławik